GalerieKnihovnaSkupina
 
„Vyprávěl pak toto podobenství: » Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něj hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři ‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ‚Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příští ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit‘«“ Lk 13, 6-9

Jedná se o jedno z mnoha dalších podobenství v novém zákoně, kterými se Ježíš snaží vysvětlit své myšlenky tak, aby byly zjevně pochopitelné pro všechny lidi a zejména pro ty s jednoduššího myšlením.
Již po prvním přečtení mi bylo jasné jakou myšlenku se snaží toto podobenství přetlumočit a poté mě v tomto mínění ještě utvrdil výklad uvedený pod textem. Podobenství se snaží naznačit nebo ukázat posluchači, že by neměl snadno zahazovat naději, ale měl by trpělivě čekat a udržovat svou víru. Že by neměl ztrácet naději jen kvůli tomu, že se nějaké výsledky neobjevují hned. Myslím že výklad tohoto podobenství, najde uplatnění nejen ve víře, ale také v běžném životě.
Od začátku se nemohu vyvarovat dojmu, že podobenství, ačkoli se jedná o poměrně zajímavý prostředek pro sdělování nějakého obsahu pomocí paralely (v tomto ohledu jej lze poměrně dobře přirovnat k bajkám, které, stejně jako podobenství, dokážou ozvláštnit a upoutat více pozornosti na obsah nežli nekonečné vyčítání špatných vlastností), může být na druhou stranu trochu nešikovné řešení.
Zdá se mi pochopitelné, že v porovnání s dnešní dobou (až na výjimky) byla celková vzdělanost obyvatelstva dosti nízká, a že tedy nemohlo být k prostým lidem hovořeno nějak příliš složitým jazykem (například z nějakého konkrétního oboru). Problém však nacházím v tom, že ačkoli podobenství přirovnávají sdělení k nějaké pro lidi obecně známé a vskutku rutinní činnosti, kde lze nacházet jistotu, že posluchači dokážou doopravdy správně pochopit co daným podobenstvím přednášející (v tomto případě Ježíš) doopravdy myslel.
Například v tomto konkrétním podobenství - O fíkovníku - mi přijde, že i přímé vyjádření myšlenky bez použití příběhu by splnilo svůj účel, a naopak může být toto konkrétní připodobnění trochu matoucí.
To je také důvod proč jsem si zvolil právě podobenství O fíkovníku. Při jeho dočtení mi přišlo zajímavé, jak takové podobenství, které má zřejmě povzbudit posluchače a navodit pocit „když budu dostatečně dlouho a pevně věřit, mé modlitby budou vyslyšeny“, může působit pochybně. Možná se jedná jen o můj čistě subjektivní pesimistický dojem, ale vinařova odpověď: ‚Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příští ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit‘, na mě zapůsobila spíše chytrácky. Cožpak by to samé mohl vinař slibovat majiteli každý rok ? – Proto si myslím že v napjaté době jako byla tehdy nemuselo být použití takovéhoto podobenství úplně přesvědčivé.
Vymýšlení podobenství aplikovatelného pro dnešní lidi mi dalo poměrně práci, ne snad proto, že by mě žádné nenapadalo, ale spíš protože jsem nevěděl co z té spousty nápadů vybrat. Nakonec se mi zalíbila představa podobenství o ‘Nezaměstnaném bezdomovci‘.
„Byl jeden nezaměstnaný bezdomovec, který, ač se to zdá poněkud podivné, se už dlouhou dobu snažil najít svou budoucí práci. Pravidelně obcházel všechny pracovní úřady, v novinách a všemožných letácích, které kolemjdoucí zahodili poblíž jeho doupěte, lovil poptávky po pracovních sílách, ale když se na daných místech ptal po práci, nikde ho nechtěli zaměstnat nebo byla místa již obsazená. Po nekonečném pátrání už své snahy vzdával s myšlenou, že se uchýlí k drobným krádežím jako jeho kolegové. V tu však potkal jednoho známého, kdysi taky bezdomovce, který se jevil spokojený a dokonce dobře oblečený. Pověděl mu svůj příběh a kamarád mu na to řekl: ‚Dlouho sem pátral po práci, a nakonec sem jí našel, věř a zkoušej to dál, a určitě nějakou najdeš‘.“
Ani v mé verzi (možná opravdu trochu nešikovné – nejsem obdařen řečnickým nadáním) se nemůžu vyvarovat dojmu, že by bezdomovcova snaha mohla skončit nezdarem… ve verzi s bezdomovcem je to bohužel snad i pravděpodobnější

Přidat komentář
 Jméno
 E-mail
 Vzkaz