GalerieKnihovnaSkupina
 

Quenijská veze Český překlad
Lúmesse ava elenion noresse
Sarien atta wendi marner, Airen ar Almerial. Koranari yunque
marner ruesse ar melmesse, nan san ohta yestane. Marinta hastaina
ar i wendi yurner taurenna. Airen kenne Almerial, i tiesse neuna
lumbenna aldaron mirtulle ar né vanwa. Sáke se san lúme anda ar
estel haryane, kuina himyane, nan lá se tuwe tenna metta ohto.
San kennes - anwasse, ná erye! Yurne senna quanta alassenen ar
mampes rankunna. Íre henduryanna kenne, tirne silme elenion. San
nilderya kamburyanna atta eleni sen antane. Airen tuwet ar íre
hellenna panyat merne, tanna willer ar yo eleni sine ankalime
tinwi rimbe rato ilkaner.

Za časů, kdy ještě nesvítily hvězdy,
žily v zemi Sarien dvě dívky, Airen a Almerial. Dvanáct let žily
v míru a lásce, ale pak začala válka. Jejich domov byl zničen
a dívky utíkaly do lesa. Airen spatřila Almerial, jak mizí ve
stínu stromů jiným směrem a ztrácí se jí z očí. Dlouho ji
pak hledala a doufala, že zůstala naživu, ale nenalezla ji až
do konce války,. Pak ji uviděla - opravdu, je to ona! Běžela k
ní plna štěstí a objala ji. Když se jí podívala do očí,
spatřila hvězdný třpyt. Pak jí její přítelkyně podala na
dlaních dvě hvězdy. Airen je vzala a když je chtěla dát na
oblohu, samy tam vzlétly a s těmito dvěma nejjasnějšími hvězdami
brzy zazářily tisíce dalších.
Stručné vysvětlení přípon

-ina - trpný rod

-(i)nta - jejich

-ne - pravidelný minulý čas

-nen - 7.pád

-nna - do, k

-on - 2.pád

-r - jedna z přípon množného čísla (u podst. jmen,
končících na souhlásku, je to i -a.j.)

-(i)rya - jeho, její

-s - ji, ho

-sse - v, na

-t - je (4.p. zájm. oni)
Pokud není uvedeno jinak, pochází slovní zásoba buď z
knih, které u nás vyšly česky (Pán prstenů, Silmarillion,
Nedokončené příběhy), nebo z etymologického slovníku v Lost
Road (Etymologies).

Slova

alasse - radost

alda - strom

anda - dlouhý

ankalima - nejjasnější

anta - dává

anwa - pravdivý, skutečný - zde užito jako zpodstatnělé
ve významu "pravda"

ar - a

atta - dva

ava - bez

elen - hvězda

erye - zdůrazněné osobní zájméno 3.os. pro všechny rody

estel - důvěra, naděje

hasta - kazí, ničí (MR)

harya - má, vlastní

helle - obloha

hen, duál hendu, mn.č. hendi- oko

himya - drží se něčeho, vytrvává při něčem, zůstává

i - něco jako "určitý člen"

ilka - bíle se leskne (Ardalambion)

íre - když (LR/FS)

kambe, duál kambu - dlaň, hrst

kene - vidí

koranar - sluneční rok

kuina - živý

lá - ne

lumbe - šero, stín

lúme - čas

mapa, min.č. mampe - uchopuje, uchvacuje, svírá

mar - domov, vlast

mare - bydlí

mere - chce, přeje si

metta - konec

mirtule, min.č. mirtulle- vstupuje

melme - láska

nan - ale, naopak, naproti tomu

ná, min.č. né - je

neuna - druhý ("zde ve významu ten druhý, jiný")

nilde - přítelkyně

nor - země

ohta - válka

quanta - plný, naplněný

panya - umisťuje, zasazuje, upevňuje na místo

ranko, duál ranku, mn.č. ranqui - paže

rato - brzy, zanedlouho (Ardalambion)

rimba - častý. četný

rue - odpočinek, setrvávání (QL)

saka, min.č. sáke - hledá (QL)

san - potom (QL)

se - jedna z možností zájména "ona" ve
4.p.

silme - stříbrné světlo

sina - tento

ta - ukazovací zájméno (ten, ta, to), ono

taure - hluboký les, hvozd

tenna - až do, až po

tuve, min.č. pravd. tuwe nebo túve - přijímá, nalézá

tie - cesta, stezka, čára, směr, kurs

tinwe - jiskra (zejména bílá), hvězda

tire - hledí, střeží, pozoruje

vanwa - ztracený, zmizelý, odcestovalý

wende - dívka, panna

wile, min.č. wille - létá, vznáší se

yesta - začíná, odvozeno z yesse, počátek (Ardalambion)

yo - s (pro více než dvě osoby či věci)

yunque - dvanáct (WJ)

yure - běží (QL)Dalsi
texty v quenijstine naleznete na stránkách autorky www.volny.cz/laisi.finwenVisit the most trusted online poker room! Play poquer en linea and get our sign up bonus. Play texas holdem poker on line and qualify for poker tournament! start poker spielen!Přidat komentář
 Jméno
 E-mail
 Vzkaz