GalerieKnihovnaSkupina
 

Quenijská veze Český překlad

Timpe
sinde lantane ve mairu rokko liquilta, opotinkoryar amalde kuitala
salque marillainen itila únótime. Lassi pantaner yulmantar ar túver
limpe sina mirilyala áyasse ar melmesse;
lepsili taitaner te ar ortaner, polde ar wenye. Or taure fainane
helyanwe tanta.

Padal stříbrošedý zvonící déšť jako vlající hříva
průsvitného koně, jehož něžná kopýtka probouzela trávu
tisícem zářivých perel. Listy otevíraly své kalichy a přijímali
ten drahocenný třpytivý nápoj s úctou a láskou, úponky se
protáhly a pozvedly, svěží a plné síly. Nad lesem zazářila
dvojitá duha.


Táriesse
helyanweo sina, ardasse quilea yanwi yuyo imbe, ealar anviline
marner, neri ar nissi vanime. Sinome haryaner koantar sambion
faire-karne, nirwantar laurie, narwe ar ninwe, salpinkar lissenen
quante ar ulmar mirunen, lotarwar lassion tereni ar telkoron
filime, laurelaique ar silmeluine. Sinome liltaner
melmelequente,
lindaner ómaron moike ar himyaner mi alasse ampoika.

Ve výšinách té duhy, v barevném království mezi oběma
oblouky, žily lehounké bytosti, krásní pánové a dámy. Měli
tam své příbytky s komnatami ze světla, polštáře v barvách
zlata, ohně a ledovce, misky medu a džbánky červeného vína,
květinové zahrady plné něžných lístků a útlých kmínků
v barvě zlatozelené a modrostříbrné. Tančili tam propojeni láskou,
zpívali jemnými hlásky a přebývali v nejčistší radosti.Nan
helyanwe quele yestane ar mardoryar sinter, lúmenta vanwa.
Wende mine, nienna ar kaurea, nurne rankusse enderyava.

Avšak duha počala blednout a její obyvatelé poznali, že
jejich čas je u konce. Jedna z dívek, smutná a vyděšená,
vyhledala úkryt v náručí svého ženicha.


"Ava
ruke, ammelima," quente. "Melme voro me varya.
Lantuvalme ve eleni ilsie, ve limbar rosseo tuilesse, ve talli víleo
nindi, ve solminki nelleo mista quildo kelila tauresse
muilequanta.
Ilya men ahyuva, nan elme ar melmelma himyuva. Yasse tuluvalme,
koluvalme almie."

"Neboj se, má nejdražší," řekl jí. "Láska
nás vždycky chrání. Budeme padat jako stříbrné hvězdy,
jako kapky rosy na jaře, jako něžné krůčky vánku, jako
vlnky šedého potoka, který tiše teče tajuplným lesem. Všechno
se pro nás změní, ale my zůstaneme a naše láska také. Kam přijdeme,
přineseme požehnání."


Poznámka
rokko - zde "skrytý genitiv" (u slov, končících
na -o, nejde v jednotném čísle rozeznat)

Předpony
an-
(před m a p "am-") - nej-
Nové přípony

-ink
- zdrobnělina

-o
- 2.pád (j.č.)

-la
- přechodník činný nebo příd. jméno slovesné

-lma
- naše

-lme
- u slovesa: 1.os. mn.č.

-n
- 3.pád

-uva
- budoucí čas

Slova

ahya
- mění se (PM)

almie
- požehnání

amalda
- něžný (QL)

arda
- království

ava
- ne u rozkazovacího způsobu

áya
- úcta, posvátná bázeň (PM)

eala
- bytost (MR)

elme
- my (zdůrazněný tvar)

ender
- ženich

faina
- září

faire
- záře

filima
- hubený, tenký (QL)

helyanwe
- duha

ilsea
- stříbrný (světelně) (QL)

ilya
- všechno, každý

imbe
- mezi (QL)

ista
(min.č. sinte) - ví, umí

itila
- třpytící se, třpytivý (PM)

kaurea
- bázlivý (QL)

kele
- teče, proudí

koa
- příbytek (MR)

kole
- nese (MR)

kuita
- probouzí, odvozeno z kuiva, probouzí se

laiqua
- zelený

lanta
- padá

lasse
- list

laurea
- zlatý (světelně)

lepsile
- úponek (QL)

lequenta
- spojený, spletený (QL)

lilta
- tančí

limba
- kapka

limpe
- zázračné víno

linda
- zpívá

liquilta
- průsvitný (QL)

lis,pády
se odvozují od kmene lisse - med

lotarwa
- květinová zahrada (QL)

luin
- modrý

mairu
- hříva (QL)

mardo
- obyvatel(QL)

marilla
- perla (QL)

me
- nás

melima
- milováníhodný

mi
- v

mine
- jeden

mirilya
- třpytí se

miru
- víno (červené) (QL)

mista
- šedý

moika
- mírný, tlumený, laskavý, jemný (GL)

muile
- tajemství

narwa
- ohnivě červený

nelle
- potok

ner
- muž

nienna
- smutný, plačící

ninde
- útlý, štíhlý, křehký

ninwa
- azurový, modrozelený (QL)

nirwa
- pevný polštář

nisse
- žena

nure
- skrývá se (odvozeno od nurta, skrývá)

óma
- hlas

opoto
- kopyto (apokryf, odvozeno z poto, zvířecí noha, a omba, tvrdý)

or
- nad

orta
- zvedá se, zvedá

panta
- rozvíjí, rozestírá, otevírá

poika
- čistý

polda
- silný

quele
- uvadá, ubývá, slábne, vytrácí se

quete,
min.č. quente - říká

quilea
- barevný (QL)

quildo
- tiše (odvozeno z quilda, tichý, QL)

rokko
- rychlý jezdecký kůň

rosse
- rosa

ruke
- bojí se (WJ)

salpa
- číše, mísa (QL)

salque
- tráva

sambe
- pokoj, komnata

sinde
- světle či stříbrošedý

sinome
- zde

sinte
- viz ista

solme
- vlna (na vodě) (QL)

taita
- natahuje, prodlužuje

tál, mn.č. talli - noha (od kotníku dolů)

tanta
- dvojitý

tárie
- výšina

te
- je (4.p. zájm. oni)

telko, mn.č.telqui - noha, stonek, kmen

terene
- štíhlý, útlý, ohebný, graciézní

timpe
- krásný (zvonící) déšť (QL)

tuile
- jaro

tule
- přichází

ulma
- džbánek, karafa, baňatá láhev (QL)

únótima
- nesčetný

vanima
- krásný

varya
- chrání

ve
- jako

víle
- jemný vánek (QL)

vilina
- lehký, vzdušný (QL)

voro
- vždy, stále

wenya
- svěží, žlutozelený

ya
- vztažné zájm. jaký, který, kde atd. podle koncovky

yanwe
- most, spoj, pevninská šíje

yuyo
- oba

yulma
- pohár


Dalsi
texty v quenijstine naleznete na stránkách autorky www.volny.cz/laisi.finwen

Přidat komentář
 Jméno
 E-mail
 Vzkaz