GalerieKnihovnaSkupina
 

Quenijská veze Český překlad

Indosse
arda mine anvanima, yasse tenna lúme sina taure silma mirilya
fairesse Isilo iska, linya mine quildine, i ilye istaner essenen
Ailin nildaron. Nan er nyári quenter os ta. Lá quen ta kenne, lá
quen polle tire néniryannar. Hwesta anvilina mahtanes solminkínen
titte, nenirya liquistea ar litse nún ítane ve asto
telemna. Ailinioni ninqui lostaner tasse.

Kdesi
v hloubce jedné překrásné
země, tam, kde se dodnes třpytí stříbrný les v záři bílého
měsíce, leželo místo, které každý znal jako Jezírko přátel.
Bylo však jen legendou. Nikdo ho nikdy neviděl, nikomu se nepodařilo
na něj pohlédnout. Jeho hladina se čeřila lehounkým vánkem,
bylo průzračné a jeho dno jiskřilo jako stříbrný prach.
Kvetly na něm bílé lekníny.Rimbe merner
kenitas, an olde melima... Eques mine yando nyarne, ilya i tanna
tule, tuvuva málo tenna metta kuileryava. Ilye merner tule tanna,
nan lá quen polle hiritas.

Za
pohled na něj by asi leckdo dal cokoliv, protože bylo tak krásné...
Říkalo se, že kdo k němu příjde, najde přítele na celý život.
Všichni se ho snažili dosáhnout, ale nikdo ho nedokázal najít...


Lómesse
mine elenya, lindínen lómelindion quanta, atta yando lender
tanna, quende ninde ar rokkinko tyelka. Jurner filinquesse taureo
silma mirilyala rosseo úvea, talintar viline, órentar lintala,
alassala penastasse mine neunan... Nan sin ulundo rúkima tanas
tussar imbe! I rokko lehtane máloryan aldamorya hame ar yestane
lopo allinto - nan ulundo olde alta ar linta or ta.
Jedné
hvězdnaté noci, prosycené zpěvem slavíků, se k němu zase
dva vydali, drobný elf a čiperný koník. Běželi kapradím stříbrného
lesa, jiskřícím hojnou rosou. Jejich nohy byly lehké, jejich
duše tančily. Byli spolu rádi... Náhle se však z křoví vynořil
strašlivý netvor! Koník dovolil svému příteli posadit se na
jeho hřbet a vyrazil tryskem - avšak netvor byl mnohem větší
a běžel rychleji.


"Pusta!"
i quende ótane, halle undu ar nornane ulundo ar rokko imbe o
makilirya. Makkanta anda ar ulka, nan jallume i ulundo
qualin. I
quende kaitane harna kemenna ar lá polle amorta.

"Zastav!"
křikl elf, seskočil a s mečem v ruce pevně stanul mezi koníkem
a obludou. Jejich boj byl dlouhý a zlý, avšak nakonec byl
netvor mrtev. Elf ležel raněný na zemi a nedokázal vstát.


Rokko
kaitane erye tange ar restanes aldamoryanna. San vantane ammoiko
ar allenko aiquen hirien. Nan lúmesse titta i taure pantane
ar ailin írima lante indoryasse, alkassen Isilo fainala...
hirnente, i sákente.

Koník
si lehl vedle něj a pomohl mu nasednout. Pak se pomaloučku a
opatrně vydal hledat nějaké další elfy. Avšak za chviličku
se les před ním rozestoupil a v jeho srdci leželo nádherné
jezírko, zářící v paprscích měsíce. Byli u cíle.

Ailin
sina tange marnente ári rimbe. I quende allune harwi néniryassen
ar rato envinyanta vanesseryanen. San entuller, málor tenna metta
kuilenta, ar koller ailin sina indoryar ilyan, i yomentaner.

Mnoho
dní pak zůstali u toho jezírka. Elf si vymyl rány v jeho vodách
a jeho krása ho brzy úplně uzdravila. Pak se vrátili, přátelé
až do konce života a přinesli jezírko ve svých vzpomínkách
každému, koho potkaliDalsi
texty v quenijstine naleznete na stránkách autorky www.volny.cz/laisi.finwen

Přidat komentář
 Jméno
 E-mail
 Vzkaz